zaterdag 21 oktober 2017

De weg van de hoop

De weg van de hoop.

Diep in onszelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

Hoop is de kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop
in deze diepe krachtige betekenis
is niet het zelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat.


Václav Havel
5 oktober 1936 - 18 december 2011


Als dramaturg stond hij pal tegenover de communistische werkelijkheid.
Als dichter volgde hij de politiek op de voet.
Als dissident hield hij veel ruggespraak met andere schrijvers. 
Als president werd hij met open armen ontvangen.
Zij die zich herkennen in 'De weg van de hoop', willen hem blijven herinneren.Heeft 'De weg van de hoop' in deze tijd zijn betekenis verloren?
Ik denk het niet.
Ik hoop het niet.
De weg van de hoop kan nog steeds mensen inspireren om een verbinding aan te gaan met de ander en met God.
Omdat we leven in een tijd waarin verbinding geen vanzelfsprekendheid meer is.
Zonder verbinding is er geen hoop.
Individualisme en eenzaamheid zijn het gevolg.
Verbinding is zinvol.
Verbinding is ten diepste weer aan je scheppingsdoel beantwoorden.

Hoop is niet het zelfde als vreugde omdat alles goed gaat.
Of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft.
Ook is deze hoop niet hetzelfde als optimisme of een overtuiging van een goede afloop.

Deze hoop is meer. 
Deze hoop is diepe zekerheid.
Zekerheid dat je leven zinvol is.
Zinvol door verbinding.
Verbinding met je medemens.
Verbinding met God.

Hoop
Een gerichtheid van het hart
Voorbij de horizon verankerd.

Liefs van Henny1 opmerking: