zaterdag 8 juli 2017

Bidden ... a way of life

Wat bidden niet is. En wat bidden wel is.
Er zijn duizenden boeken geschreven over dit onderwerp.
Kennelijk ben ik niet de enige die zo mijn twijfels en worstelingen heeft. Voor mij een worsteling van jaren en nog heb ik naar mijn idee maar een klein stukje meer inzicht gekregen.
En dan eigenlijk vooral over wat bidden niet is.


Wat bidden niet is
Bidden is niet je verlanglijst bij God neerleggen. Dat heb ik van jongsaf wel zo gedaan. "Heere wilt U dit?" of "Heere wilt U dat?" Je mag toch alles in bidden en smeken bekend maken bij God? (Filippenzen 4)

En zelden kreeg ik waar ik om vroeg.
Ik ervaar dat als knap frustrerend. Ik heb er toch om gevraagd, waarom gebeurt dit of dat dan toch? Ik vroeg heel concreet we om hele goede dingen. En heel concreet kreeg ik niet waar ik om bad. Of werd de situatie van kwaad tot erger. 
Nee, op die manier werkt bidden niet. Het is geen toverformule!
En de uitspraak "je moet God vrijlaten om je het wel of niet te geven" ervaar ik als een dooddoener. Want als God dan zo betrouwbaar is en zo graag het beste met ons voorheeft, waarom reageert Hij dan gewoon niet?
Ik heb op het randje van wel en niet geloven gezweefd.

Wat bidden wel is
Totdat ik ontdekte dat bovenstaande helemaal niks met het ware bidden te maken heeft, maar dat het een nogal kinderlijke manier van vragen is om dingen waarvan jij denkt dat het goed voor je is.
God heeft me laten zien dat bidden hetzelfde is als aanbidden.
Erkennen wie God is.
Erkennen dat Hij almachtig is.
Erkennen dat Hij boven alle dingen staat.
Hem lof toebrengen. Niet om wat Hij doet, maar om wie Hij is.

En ik heb ook ontdekt dat dit bidden 'a way of life' is, een manier van leven.
Bidden is voor mij niet alleen een bepaalde plek waar ik m'n knieën buig, m'n handen vouw, m'n ogen sluit... voor mij is dit hét leven. Gewoon m'n dagelijkse doen en laten.
En natuurlijk, een moment waarop je stil wordt voor God is prima.
Net zo goed als muziek maken of luisteren tot eer van Hem heel goed is.
Als Hij maar aanbeden wordt.
Als Zijn leven maar het jouwe is.
Als jouw voetstappen maar in Zijn voetstappen komen te staan.

Als dat je intentie is, vervagen je vragen, zorgen en dagelijkse rompslomp.
Dan is het Uw hart, Uw plannen, Uw wil voor mij.

In mijn beleving was "Uw wil geschiede" altijd een soort achterdeurtje, als afsluiting van je gebed. "Ik wil dit of dat, maar okay, als U daar anders over denkt ... zal ik me erbij neer moeten leggen."
Maar "Uw wil geschiede" moet verhuizen naar het centrum van je bestaan.
Het wordt je leven, je adem, je bestaan.

Uw wil geschiede wordt jouw 'way of life'!


Hemelse Vader,
ik beloof mezelf om U tot het centrum van mijn leven te maken.
Ik geef mezelf helemaal aan U over.
U bent de liefde van mijn leven
en ik wil Uw aangezicht altijd zoeken.
El Shaddai, God Almachtig,
ik kan altijd op U rekenen,
want Uw liefde zal nooit falen.
U bent de Gids die mijn levenspad leidt
en ik weet dat U een groot plan en doel hebt met mijn leven.

Heere, wilt U...?
Ik ben gestopt met het zinnetje "Heere wilt U ...?" te gebruiken.
Wel vertel ik al mijn zorgen en vragen aan Hem (Filippenzen 4), maar meer zoals je het aan een goede vriend vertelt. Daar verwacht je ook geen directe oplossingen en pasklare antwoorden van, toch?
Zo ook niet van God.
Ik geloof dat Hij mij hoort en dat Hij innerlijke wijsheid, kracht en inzicht geeft in de dingen die ik dagelijks moet doen.
En dan is het aan mij om oplossingen voor problemen te bedenken en kleine en grote beslissingen te nemen.

En als Zijn leven het jouwe wordt,
weet je vanuit je innerlijk wat je te doen staat.
Want ... in dat innerlijk leeft God zelf!
Your life in mine
Your thoughts
Your ways
Your mystery
Too deep for words
My spirit burns to worship You

Your heart
Your plans
Your will for me
There's nothing else my soul desires than more of You

Take my heart
Take my soul
Take my mind and I will
Give my thoughts
Give my all
Give my life to follow You
Take my hands
Take my breath
Take my dreams and I will
Lift my eyes
Lift my faith
Lift my voice and worship You

My God
My closest friend
I need Your love more than my lungs need oxygenLiefs van Henny