woensdag 21 december 2016

Kerstgroet ... sta op en leef!


God afgedaald naar deze aarde.
Mens geworden.
Geboren in armoede.
Zijn wieg was een voerbak, in de mest van een stal.
Kort na zijn geboorte al op de vlucht.
Als geen ander heeft Hij pijn, moeite, eenzaamheid, verlatenheid, angst, verdriet en onbegrip gekend.
Tot aan zijn dood.

Mens als wij.

Gekomen ... 
Om te delen in onze eenzaamheid en verlatenheid.
Om ons te redden van de moeite, van het onbegrip, van angst.
Zodat wij ons gekend en gezien weten.
Zodat wij Iemand zouden kennen die onze eenzaamheid en angst ten volle zou begrijpen.
Zodat wij ons verdriet en onze pijn met Hem kunnen delen.
Zodat wij de dood onder ogen kunnen zien.

Gekomen om vrede te brengen, doordat Hij zelf de vrede was.
Daarom mogen ook wij vrede brengen.
Recht voor onrecht.
Liefde voor haat.
Geduld voor ongeduld.

Maar ook opgestaan en de dood overwonnen.
Daarom mogen wij ook opstaan en leven.
Leven zoals leven bedoeld is.
Doelgericht, God dienen.


Die waarlijk mens geworden zijt,
om onder ons te wonen
en alle volken, wereldwijd,
uw tederheid te tonen -
verbazingwekkend, zo dichtbij
komt Gij tot ons, komt Gij tot mij,
ons lijden zult Gij lonen!

Die waarlijk mens geworden zijt
om kind aan huis te wezen
bij wie hier schrijnend onrecht lijdt
en altijd pijn moet vrezen -
verbazingwekkend, zo dichtbij
komt Gij tot ons, komt Gij tot mij,
de wereld zal genezen!

Die waarlijk mens geworden zijt
om muren af te breken,
de dwaze dwang die volken scheidt,
de drang het kwaad te wreken -
verbazingwekkend, zo dichtbij
komt Gij tot ons, komt Gij tot mij,
uw vlam zal vuur ontsteken!

Die waarlijk mens geworden zijt
ons redt van de demonen,
U zij de lof, de heerlijkheid,
de glans van gouden kronen!
Verbazingwekkend, zo dichtbij
komt Gij tot ons, komt Gij tot mij -
U wil ik eer betonen!

A.F. Troost

Ik wens je een gezegend kerstfeest toe.

En voor het nieuwe jaar wens ik je toe dat je opstaat en ten volle leeft.
Dat je tot je bestemming komt.
Zodat je daarin God mag dienen.
Hier op aarde en straks eindeloos.

Dan heeft Zijn komst naar deze aarde zijn doel bereikt!

Liefs van Henny

1 opmerking: