donderdag 29 december 2016

"Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen"

Oud en Nieuw. Enigszins weemoedig denk ik terug aan de tijd die door mijn vingers geglipt is. En vol verwachting kijk ik uit naar het jaar wat voor me ligt.
Ik hoop dat jij ook hoop mag hebben voor de toekomst. Een vast geloof in de dingen die je nu nog niet ziet.


Zwaar weer. Mist. Storm op zee. Orkaankracht.
't Zal je maar overkomen in je leven. Je hebt een onbezorgde en rustige kinder- en jeugdtijd achter de rug en stapt vol vertrouwen je huwelijksbootje in. Na een aantal jaren kom je er verbijsterd achter dat de kalme zee niet altijd kalm blijft. Integendeel... de storm wordt orkaan!

Dat verhaal is mijn verhaal. De zware stormen beuken tegen mijn levensscheepje aan en zo nu en dan kraakt het gevaarlijk.
Maar er is hoop!
Herstel? Verbetering van de situatie?
Wellicht een beetje. Nee, de hoop waarover ik het hier wil hebben, is de vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de zaken die men niet ziet.

Dat is Bijbelse hoop, vaste hoop, dat heet geloof.

In hoofdstuk 11 van de Hebreeënbrief staan vele geloofsgetuigen genoemd. Stuk voor stuk geen lieverdjes, geen brave mannetjes, geen krachtige vrouwen. Nee, mensen die de spot met anderen dreven, die vreemdgingen, die ongeloof toonden, anderen bedrogen en ga zo nog maar even door.
Maar ook stuk voor stuk mensen die Gods genade kenden en volhielden met geloven. En juist deze mensen roepen ons toe, ook nadat zij gestorven zijn: houd vol! Volhard in het lopen van de wedloop die voor je ligt. Houd je ogen op Jezus gericht, je Leidsman én de Voleinder van jouw geloof. (12:1,2)

En ik weet uit ervaring dat volhouden ongelooflijk moeilijk is. Soms bijna onmogelijk. De werkelijkheid van alledag is weerbarstig, onbegrepen, eenzaam en moedbenemend.
En toch... als wij niet volhouden, als wij ons oog niet gericht houden op Jezus, dan lukt het ons nooit om staande te blijven. Dan zullen we nooit glansrijk die eindstreep halen. Misschien haal je 'm wel, maar niet zoals God het bedoeld heeft. Je haalt de eindstreep hijgend en puffend met je ogen naar de grond gericht. Maar God heeft een veel beter plan: hef je slappe handen op en strek je knikkende knieën (1:12), dat wil zeggen: vat nieuwe moed.


Wat een zegen dat verhalen zoals die van Job in de Bijbel staan. Wat Job weet, midden in zijn ellende, is dat hij God niet loslaat. Alleen op die weg hoopt hij, weet hij, dat God hem niet zal loslaten.
Of neem de woorden van Habakuk: "Hoe lang nog, HEER, moet ik om hulp roepen en luistert U niet?"
Wat een zegen dat de dieptepunten uit het leven van Jezus beschreven staan, ons tot bemoediging: "Mijn God, waarom hebt U mij verlaten?"

Op de website van Dagelijkse Broodkruimels las ik het volgende prachtige gedicht, genaamd "Opgevangen":

ieder hart heeft eigen pijn
eigen tranen, eigen smart
ieder huis zijn eigen kruis
elk verhaal zijn eigen zwart
elk geheim zijn eigen slot
elk verlangen eigen schuld
elke ziel verlangt naar God
naar begrip en naar geduld

wij kijken nu nog door een waas
herkennen onze naasten niet
gedragen ons zo dom en dwaas
omdat ons kijken nog niets ziet
Maar straks dan staan wij oog in oog
ontvangen onze ware naam
dan vormen wij een regenboog
alle gebroken harten saam

want dán is onze smart erkend
De tranen die zijn opgevangen
worden als sieraden bestemd
en om onze hals gehangen

houd dus de blik op Hem gericht
Hij kent de eigenheid van pijn
vangt de tranen van je gezicht
bij Hém mag je verdriet er zijn


Ik wil het oude jaar afsluiten met het tellen van onze zegeningen. Want door de diepte van het dal, doordat er allerlei deuren gesloten leken, gingen op andere plaatsen vensters open. En daar zijn we God zo dankbaar voor!

Ik blader door in mijn Bijbel en kom bij 2 Korinthiërs, waar in hoofdstuk 5 staat: "We leven in vertrouwen op God: wat komen gaat is nog niet zichtbaar." In vers 14 gaat Paulus verder: "Wat ons drijft is de liefde van Christus", en hij haast zich om erbij te zeggen:

"Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen."

Een goede jaarwisseling
en voor het nieuwe jaar Gods zegen toegewenst.
Dat is: moed, wijsheid, geloof, vertrouwen
en een groot verlangen naar de komst van Christus.

Want die komt steeds iets dichterbij.
Halleluja!


So take heart
Let His love lead us through the night
Hold on to hope
And take courage again

Dus schep moed
Laat Zijn liefde ons leiden door de nacht
Houdt vast aan de hoop
en vat opnieuw moed

Liefs van Henny

woensdag 21 december 2016

Kerstgroet ... sta op en leef!


God afgedaald naar deze aarde.
Mens geworden.
Geboren in armoede.
Zijn wieg was een voerbak, in de mest van een stal.
Kort na zijn geboorte al op de vlucht.
Als geen ander heeft Hij pijn, moeite, eenzaamheid, verlatenheid, angst, verdriet en onbegrip gekend.
Tot aan zijn dood.

Mens als wij.

Gekomen ... 
Om te delen in onze eenzaamheid en verlatenheid.
Om ons te redden van de moeite, van het onbegrip, van angst.
Zodat wij ons gekend en gezien weten.
Zodat wij Iemand zouden kennen die onze eenzaamheid en angst ten volle zou begrijpen.
Zodat wij ons verdriet en onze pijn met Hem kunnen delen.
Zodat wij de dood onder ogen kunnen zien.

Gekomen om vrede te brengen, doordat Hij zelf de vrede was.
Daarom mogen ook wij vrede brengen.
Recht voor onrecht.
Liefde voor haat.
Geduld voor ongeduld.

Maar ook opgestaan en de dood overwonnen.
Daarom mogen wij ook opstaan en leven.
Leven zoals leven bedoeld is.
Doelgericht, God dienen.


Die waarlijk mens geworden zijt,
om onder ons te wonen
en alle volken, wereldwijd,
uw tederheid te tonen -
verbazingwekkend, zo dichtbij
komt Gij tot ons, komt Gij tot mij,
ons lijden zult Gij lonen!

Die waarlijk mens geworden zijt
om kind aan huis te wezen
bij wie hier schrijnend onrecht lijdt
en altijd pijn moet vrezen -
verbazingwekkend, zo dichtbij
komt Gij tot ons, komt Gij tot mij,
de wereld zal genezen!

Die waarlijk mens geworden zijt
om muren af te breken,
de dwaze dwang die volken scheidt,
de drang het kwaad te wreken -
verbazingwekkend, zo dichtbij
komt Gij tot ons, komt Gij tot mij,
uw vlam zal vuur ontsteken!

Die waarlijk mens geworden zijt
ons redt van de demonen,
U zij de lof, de heerlijkheid,
de glans van gouden kronen!
Verbazingwekkend, zo dichtbij
komt Gij tot ons, komt Gij tot mij -
U wil ik eer betonen!

A.F. Troost

Ik wens je een gezegend kerstfeest toe.

En voor het nieuwe jaar wens ik je toe dat je opstaat en ten volle leeft.
Dat je tot je bestemming komt.
Zodat je daarin God mag dienen.
Hier op aarde en straks eindeloos.

Dan heeft Zijn komst naar deze aarde zijn doel bereikt!

Liefs van Henny