maandag 24 oktober 2016

Sta eens even stilHet is goed om op bepaalde momenten van je leven even stil te staan. Achterom te kijken, te overdenken waar je nu staat en te denken aan de toekomst. Nee, niet dat je dit dagelijks moet beoefenen, maar minimaal één maal per jaar lijkt me geen slechte gewoonte. Ik kies daarvoor mijn geboortedag. Of misschien kies ik wel niet, deze mijmeringen overkomen me op zo'n dag gewoon. Of ik wil of niet, ik moet terugdenken aan vervlogen jaren. Langer of korter geleden, op zo'n dag ben ik veel met het verleden bezig. Maar niet alleen het verleden neemt zo z'n plaats in, ook het heden moet het ontgelden. En ik moet eerlijk bekennen: dat is voor mij dagelijkse kost voor mijmeringen. Vaak niet heel vernieuwend en ook niet erg oplossingsgericht. Nee, dan de toekomst. Daar valt nog wel wat over te zeggen. Of toch niet?

Ik wil het vandaag eens hebben over dingen die fout zijn gegaan in het verleden, dingen waar ik vandaag de dag nog tegenaan loop (en jij misschien ook wel). Maar ook de goede voornemens voor de toekomst. Want daar ben je uiteindelijk mens voor. Goede voornemens houden de mens scherp, vernieuwend en eerlijk.


"Je gedachten worden je woorden en daden.
Waar de geest gaat, volgt de man."

Veel wijsheid staat opgetekend in Jesus Sirach*, een onbekend en wellicht onbemind Bijbelboek, maar zeker de moeite waard om van te leren. Vandaag, de dag van mijn geboorte, lees ik een wijze raad:

"Vertel een gerucht nooit verder, vertel het vriend noch vijand, heb je iets gehoord, neem het mee in het graf, wees niet bang, het breekt niet uit je los.
Een dwaas krijgt weeën van een gerucht, zoals een vrouw van een kind.
Doe navraag bij je vriend, hij heeft het misschien niet gedaan en heeft het misschien niet gezegd. En heeft hij het wel gezegd, zorg ervoor dat hij het niet opnieuw zegt.
Doe navraag bij je vriend, want er wordt vaak geroddeld, geloof niet alles wat er wordt verteld."

Wow, mooi en zo concreet! Ga even naar je binnenkamer en vraag jezelf af: hoe vaak ben ik niet op een kwaad gerucht ingegaan? Hoeveel weeën heb ik gekregen van een gerucht? Hoe sporadisch heb ik wijselijk mijn mond gehouden en heb ik wijselijk eerst navraag gedaan bij de betreffende personen? Hoe dikwijls heb ik direct geloofd wat er werd verteld?
Gaat jouw hoofd, net als het mijne, steeds verder buigen? Bekruipt het schaamrood ook jouw kaken?

"Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart 
U welgevallig zijn, o HEERE, mijn Rots en mijn Verlosser."
Psalm 19:1

Maar nu de goede kant van het verhaal. Dat moment waarop ik goede voornemens maak. Waarop ik dankbaar ben voor jaren van leven waarin ik mocht vallen en opstaan. Waarin ik wijsheid mocht leren. Waarin ik, door bewust met God te leven, bedachtzamer geworden ben. Waarop ik goede voornemens mag maken voor de toekomst, en daarbij al mijn hoop en verwachting mag stellen op de liefhebbende Vader.

Behold the Father's heart
the mystery He lavishes on us
as deep cries out to deep
Oh, how desperately He wants us!


Aanschouw het Vaderhart
het mysterie dat Hij aan ons schenkt
als diepste kreten uit de diepte
O, hoe graag wil hij ons!


Je kunt leren om je gedachten te beoordelen in het licht van de Bijbel, en slechte gedachten afwijzen. Als je dat doet, komen ze ook niet zo gauw je mond uit.
Het leven wordt zo mooi als slechte gedachten geen kans krijgen, en dat is echt mogelijk. De relatie met de mensen om je heen wordt zo fijn als je woorden hen niet kwetsen, en dat kan je leren.

"Vader, Ik wil heel graag zo denken en zo spreken dat U er blij mee bent.
Op U vertrouw ik en U redt mij uit moeilijke situaties."Then sings my soul
How great Your love is

Dan zingt mijn ziel
Hoe groot Uw liefde is

Liefs van Henny*Jezus Sirach is een relatief onbekend Bijbelboek (en als apocrief of deuterocanoniek boek alleen in de katholieke versie opgenomen) dat staat in de traditie van de wijsheidsliteratuur. Daarin wordt besproken hoe je als mens het beste in goede verhoudingen met jezelf, met God en anderen kunt leven.

zondag 16 oktober 2016

Geliefd

Het raakte mij deze week dat de Amerikaanse presidentskandidaat Trump kan zeggen en doen wat hij wil, en daarvoor zijn machtspositie gebruikt. Hoe is het in de wereld mogelijk dat iemand die zo denigrerend over vrouwen praat, toch presidentskandidaat is? En dan dichter bij huis: hoe is het mogelijk dat mensen die bepaalde status en aanzien hebben, in een andere gedaante onmenselijk wreed kunnen zijn? Genadeloos, zonder enig inlevingsvermogen, gevoelloos en narcistisch.


"Sterke mannen, die echte rolmodellen zijn,
hoeven vrouwen niet te kleineren om zichzelf goed te voelen.
Echt sterke mensen, maken anderen beter en brengen ze samen."
Michelle Obama

En hoe leeft dat bij jou? Heb jij anderen nodig om je identiteit te bevestigen? Ben jij voor je gevoel pas werkelijk iemand die er toe doet, als er mensen om je heen zijn die tegen jou opkijken? Ik ken mensen die pas denken dat ze meetellen als ze een bepaald aantal kinderen hebben. En dat die kinderen dan ook nog eens 'perfect' moeten zijn. Ook ken ik mensen die denken pas mee te tellen als ze een baan hebben met status en aanzien. Of een auto, een huis of een kerkelijk ambt.

Wat is daarvan de dieperliggende oorzaak? Die ligt in de onvoorwaardelijke liefde van God. Daar ben je van doordrongen of je kent het niet.

Voor God ben je goed genoeg.
Voor God ben jij kostbaar en waardevol.
Voor God hoeft er werkelijk niets menselijks bij om genade te krijgen.

Het is niet overdreven om te stellen dat als je de liefde van Jezus niet ten volle kent, je ten diepste altijd gericht zal blijven op jezelf. 


En wat geef jij je kinderen mee? Moeten zij toch een bepaald niveau halen op school of moeten ze er naar de laatste mode bijlopen? Geef jij ze mee dat ze nooit goed genoeg zijn en altijd harder hun best moeten doen?
Of geef jij hen de verlossende en onvoorwaardelijke liefde van God mee, dat ze weten geliefd te zijn door jou en door hun hemelse Vader?

Laat eens tot je doordringen:

"Mijn genade is voor jou genoeg
en Mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht."


Unending love, amazing grace !

Liefs van Henny

maandag 10 oktober 2016

Daily becomes Weekly ...

Toen ik begon met het schrijven van blogs koos ik bewust voor de naam Daily Blessings.

We worden dagelijks met grote en kleine zegeningen
overladen door onze hemelse Vader.

Dat is iets wat we ons dagelijks moeten realiseren. Het zit 'm vaak in de kleine dingen: een mooie zonsopkomst, een vogel die fluit, de herfstkleuren die voorzichtig tevoorschijn komen, een blij kind, ... en noem maar op. "Tel je zegeningen" zingt een oud lied. En doe dat maar gerust. Dagelijks.


Er zijn ook grote zegeningen. Die merk je toch ook wel op?
Eén daarvan is dat ik ongeveer een jaar geleden, toen we met ons zoontje Timo in een diep dal waren beland, begon met schrijven. Gewoon van me af schrijven. Dagelijks. Ik deed dat al wel vaker, maar toen ik daar consequent mee aan de slag ging, gaf me dat erg veel rust en voldoening.
En van dat 'van me af schrijven' ontstond het idee om blogs te gaan schrijven. Bemoedigingen, zorgen delen, uitzicht bieden, soms kritisch, soms mild, ... gewoon zoals ik ben. Ook dat is tot nu toe gezegend, voor mezelf en voor anderen.

Naast de blogsite Daily Blessings heb ik Autisme Verwoorden in het leven geroepen. Een blog waarin ik op een laagdrempelige manier wat meer inzichten wil geven over wat autisme is en hoe daar mee om te gaan. Het is en blijft een zoektocht en er zijn veel verschillende meningen en aanpakken. Ook voor ons is het zoeken, misschien wel levenslang. Maar Timo is het waard; uniek en volwaardig mens als hij is.


En ondernemend als ik altijd geweest ben, heb ik een eigen tekstbureau in het leven geroepen. De naam VerWoorden heb ik gekozen omdat ik merk dat als ik gedachten en gebeurtenissen woorden geef, het meer gaat leven. De orde en rust keren terug en je krijgt sneller inzicht in bepaalde zaken.
God heeft deze naam al gezegend. Want na een spontane actie in het kader van 'niet geschoten altijd mis', heb ik gereageerd op een vacature voor freelance redacteur voor de Ede-, Veenendaal- en Veluwe-Totaal. Een maandelijks magazine waarin ondernemers in de wijde regio zich presenteren. Dat heeft goed uitgepakt en sinds een aantal weken interview, schrijf en fotografeer ik met veel plezier voor deze magazines.

Talenten die ik wellicht nooit ten volle ingezet heb, komen zo tot hun recht. En als je dat een beetje ervaren hebt in je leven, dan weet je dat het een hoop energie geeft. Je zit op je plek, je doet wat je het liefste doet, en dat gaat je ook nog eens vrij makkelijk af. Dát is het ultieme bewijs dat je je door God gegeven gaven inzet. En dat op Zijn tijd en op Zijn wijze.
En by the way... de ondernemers die ik interview zijn regelmatig mensen die energie krijgen van hun talenten. Hoe leuk is het dan om hen te interviewen!

Omdat ik inmiddels meer schrijf dan alleen de blogs voor Daily Blessings, heb ik besloten om van dagelijks naar wekelijks te gaan. De naam laat ik voor wat het is, want uiteindelijk worden we dagelijks gezegend. Maar het schrijven erover ga ik beperken tot een keer per week.

Ik wens je uiteraard veel leesplezier toe. Wekelijks met Daily Blessings en zo af en toe ook met Autisme Verwoorden.


Liefs van Henny