zondag 4 september 2016

Licht... vanaf het begin

"In het begin was het Woord
en het Woord was bij God
en het Woord was God."

Licht en donker.
In het begin was de aarde donker, duister, dreigend, onheilspellend zwart... en op de eerste dag schiep God licht. Geen zon, maan of sterren, dat was pas op de vierde scheppingsdag,... maar LICHT !
En wat zal dat licht van de eerste dag geweest zijn?
Johannes 1 geeft het antwoord: Jezus zelf was dat licht!

Licht in onze duisternis.
Licht in de nacht van ons bestaan.
Licht waar wij er een potje van maken.
Licht daar, waar licht niet komen mag.
Licht wat alles in een ander licht zet... Jezus zelf, vleesgeworden Woord.


"En het Woord was leven
en het leven was het licht van de mensen."

Leven in de doodsheid van ons bestaan.
Leven in de dorre, sombere werkerlijkheid.
Leven in de brouwerij...

Is ons leven duister, somber, uitzichtloos en doelloos?
Jezus zelf was het leven! Want Hij zelf was het licht van de mensen.
Maar hoe merk je dat in je leven? Dat Hij je redt van je zonden? Dat Hij je overzet van het rijk van de duisternis naar het rijk van het licht? Ja, dat ook. Maar het begon bij ... het Woord wat bij God was, wat God zelf was! De zonden kwamen later. En de verzoening ook. Goddank. Alles in Gods volgorde: in het begin was het Woord... en het Woord was leven... en het leven was het Licht... van mensen zoals jij en ik.
Merk jij wat van dat licht in jouw leven? Mag zijn licht schijnen in jouw hart, tot in het aller verste hoekje? En straalt dat licht door jou heen naar buiten? Dat zet jouw omgeving in een ander licht!


"En het licht schijnt in de duisternis
en de duisternis heeft het niet begrepen.
... 
Dit was het waarachtige licht,
dat in de wereld komt en ieder mens verlicht."


Maar God.
Rijk als Hij is.
In barmhartigheid.
In mededogen.
In ontferming.
In liefde... vooral in liefde!

Maar God... is vlees geworden en heeft onder ons gewoond!
En woont nog onder ons.
In ons en door ons.
Voor nu en voor eeuwig.
Goddank!


Liefs van Henny


Geen opmerkingen:

Een reactie posten