zondag 10 juli 2016

Religie of relatie

Heb jij God lief vanuit een persoonlijke relatie met Hem, of omdat jouw religie dat van je vraagt?
Soms lijken deze twee uitingen van liefde verwarrend veel op elkaar, maar de basis waaruit is een wereld van verschil.

Ik ken de wereld van religie van binnenuit. Heel goed. Helaas.
Ik ken het leven van relatie ook van binnenuit. Heel goed. Gelukkig.
En het leven vanuit een persoonlijke relatie is begonnen nadat het leven vanuit religie stopte.
Niet langer een slaaf tot angst, tot dienstbaarheid, tot het volbrengen van je religieuze regels ..., maar een kind van God zijn.

Een wereld van verschil.

Waar zit 'm dat wezenlijke verschil dan in?
Het zit 'm in de basis. Of om met de woorden van Jezus zelf te spreken: is je huis op zand gebouwd of op een rots? Zijn de fundamenten onder je levenshuis stevig op dé Rots Jezus Christus gebouwd, of baseer jij je geloof op niets fundamenteels? Misschien op het geloof van een ander... of op het onderhouden van de wet... of op een goed gevoel... of op een wonder wat je met eigen ogen hebt zien gebeuren... of... ?
Of, en dat vind ik écht ongelooflijk, kom jij er gewoon voor uit dat je eigenlijk helemaal geen persoonlijk geloof hebt? Dat "het je nog gegeven moet worden". Dat je wel gelooft in de beloften, maar "het nog niet persoonlijk geworden is".

Laat Johannes 3:16 je snel uit de droom helpen: alle beloften zijn al vervuld door de komst van Jezus zelf naar deze aarde. De vraag is: geloof jij dat voor jezelf? Dan hoef je niet langer een angstige slaaf te zijn, maar dan ben je vrijgekocht, en ben je een kind van God.
Niet meer, en niet minder. Zo eenvoudig is geloven.


En religie? Wat heeft dat met het 'kind van God zijn' te maken?
Helemaal niets. Het is de werkelijkheid op z'n kop: je probeert je aan de regels te houden, je faalt, je belijdt je schuld, je probeert het opnieuw, ... en het frustreert enorm, want het lukt je als mens nou eenmaal nooit om de religieuze regeltjes helemaal te volbrengen. En al helemaal niet als je eigenlijk niet weet VOOR WIE je het doet! Alle innerlijke motivatie ontbreekt, want de wezenlijke basis ontbreekt: Jezus!

Ik vergelijk het met het huwelijk, man en vrouw, elkaar trouw beloofd. Uit diepe liefde voor elkaar, zoek je het beste voor elkaar. Elke dag overweeg je wat het beste is voor jullie relatie, voor jullie samen. Maar ondanks dat je soms fouten maakt, weet je dat je partner onvoorwaardelijk van je houdt.

Zoveel dieper, intenser en volmaakter is de liefde tussen de hemelse Vader en zijn kind hier op aarde. Alles heeft die Vader voor zijn kind over gehad, én nog deelt Hij zijn goede gaven dagelijks uit. En alles heeft dat kind voor zijn hemelse Vader over. Omdat het kind van de Vader houdt, zich geliefd weet, vrijgekocht is, en een eeuwige toekomst heeft!

Halleluja! 
I am no longer a slave to fear
I am a child of God!


Liefs van Henny

Geen opmerkingen:

Een reactie posten