donderdag 16 juni 2016

"Fijne dag vandaag!"

Het overkwam mij deze week, op zo'n zwarte dag waarop het leven je niet bepaald toelacht. Ik wilde nog even een kaart kopen en nadat ik afgerekend had, zong de verkoopster mij een soort van toe:


"een fijne dag vandaag!"

Daar moest ik even over nadenken.
Hoezo fijn... als je je kind naar een kinderpsychiatrisch ziekenhuis gaat brengen op die dag? Nee, ik weet het, dat kon die verkoopster ook niet weten. Dan zou ze het hoogstwaarschijnlijk niet gezegd hebben. Maar het geeft mij stof tot overdenken.

Moet het leven altijd 'fijn' zijn? Gaan we er niet té klakkeloos vanuit dat de ander een blanco dag voor de boeg heeft, waarin er tal van fijne momenten de revue kunnen passeren?
Dagelijks sterven er in Nederland ruim 400 mensen. Over ziekenhuisopnames, operaties, moeilijke gesprekken, ruzies, (v)echtscheidingen of andere narigheid nog maar te zwijgen.
Aardige kans dat de mevrouw waarmee je zojuist afrekende, zometeen haar echtgenoot naar de operatiekamer moet begeleiden. Ze koopt nog even wat lectuur voor hem.

Zijn onze verwachtingen vaak niet gebaseerd op 'eruit halen wat erin zit'?
Vermijdt alle ongemak. En mocht het je overkomen, zorg dan dat je er zo snel mogelijk weer vanaf bent. Praat me niet over narigheid, ellende, kommer en kwel.
Overigens zijn er ook mensen die van de weeromstuit het tegenovergestelde doen: ze praten over niets anders dan akelige ziektes, onverwachte sterfgevallen, ..., het zwaard van Damocles hangt dagelijks boven hun hoofd.

Ik moet denken aan het klassieke huwelijksformulier, de openingszin notabene, ik heb het altijd met verbazing aangehoord: "Overmits aan de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt..."
Wat een narigheid zo op een prachtige trouwdag! Wie haalt het in z'n hoofd om een smoorverliefd stelletje te bedreigen met tegenslag en ellende?!
Afgezien van het feit dat ik het daarmee eens ben, ben ik ook bang om door te slaan naar het andere uiterste. Want wat gebeurt er met een smoorverliefde stelletje dat niets dan geluk en voorspoed verwacht, maar al snel na de huwelijksdag een flinke tegenslag te verwerken krijgt? Die raken uiterst teleurgesteld in het leven. En gaan vanuit frustratie 'uit het leven halen wat erin zit' en de rest verzwijgen... met alle vreselijke gevolgen van dien. 

In Psalm 90 spreekt Mozes over de vergankelijkheid van het leven. In vers 10 zegt hij: "zeventig jaar duren onze dagen, of tachtig als wij sterk zijn. Het meeste daarvan is moeite en leed, het gaat snel voorbij en wij vliegen heen."

En vlak daarna zingt dezelfde Mozes: "Vervul ons in de morgen van Uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen!" (NBV)

Kennelijk kan dit samengaan! Wat een verademing!
Wat een andere kijk op: "een fijne dag vandaag!"

Al zou de vijgenboom niet bloeien,
Geen opbrengst aan de wijnstok zijn,
toch zal mijn beker overvloeien
want Jezus schenkt mij vreugdewijn.
Al draagt ook de olijf geen vruchten
ontbreekt het koren in het veld,
met Hem heb ik geen kwaad te duchten
die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld.

Al loopt geen schaap meer in de weide
en staat geen rund meer in de stal,
toch zal ik mij in Hem verblijden,
die is, die was en komen zal.
Hij maakt mijn voeten als de hinden,
zodat ik op mijn hoogten treed.
‘k Zal mij aan Zijn beloften binden
en word met Zijn gezag bekleed.

Al kwellen ziekten, zorgen, machten,
ik zal het met Gods woord verslaan.
ik blijf Zijn beeld in mij verwachten
al klaagt de boze mij ook aan.
Nochtans, ja nochtans zal ik juichen:
de HERE Here is mijn kracht,
en ied’re vijand zal zich buigen
voor Hem die alles heeft volbracht.

Naar Habakuk 3:17-18

Je kan dus rouwen, verdrietig zijn, somber gestemd zijn, dagelijks pijn hebben... en nochtans juichen!

Wat mij betreft mag iedereen het een soort van zingen: "een fijne dag vandaag!"
Maar ik zou wel willen dat alle mensen die dit toegewenst wordt, hun geluk en blijdschap van die dag in het kruis van Jezus vinden!

Uiteindelijk maakt het dan niet meer uit hoe zonnig het leven ons toelacht... of niet... "nochtans, ja nochtans zullen wij juichen!"


Al zou ik in dit leven niets overhouden,
dan het kruis... waar Jezus mijn schande wegnam... ik zal u altijd prijzen!

Should this life I live hold nothing
but the cross... where Jesus took my shame... I will praise You always!Liefs van Henny


Geen opmerkingen:

Een reactie posten