maandag 30 mei 2016

Maskers af !

Who am I?

Weet je wat me zo enorm verbaast? Hoe mensen het volhouden, soms al jaren, om naar de buitenwereld een totaal ander beeld te geven dan dat men in werkelijkheid is.
Neem Facebook. Stralende gezinsfoto's, zoenende echtgenoten, heerlijke vakantiekiekjes... en ondertussen weet je dat de relatieproblemen zich torenhoog opstapelen! Of dat de kinderen elkaar iedere dag het leven zuur maken! Of dat er sprake is van mishandeling, geestelijk of lichamelijk! Of dat er grote financiële problemen zijn!

Vanwaar die hang naar perfectie? Vanwaar de drang om de vuile was binnen te houden? Vanwaar het verlangen om alles beter te doen lijken dan het in werkelijkheid is?
Hoeveel maskers moeten we dragen... om onszelf te kunnen zijn?Who am I?
And You told me who I am...

In Efeze 1:4 en 5 staat "Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen (en dochters) van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil."
Het is echt waar: God heeft ons bestemd dat wij een zoon of dochter van Hem worden. En met de nadruk: "in liefde"!
Dat is dus je wandel op aarde en dat is uiteindelijk je bestemming.

Als ik dat tot me door laat dringen, heb ik geen behoefte meer aan maskers.
Ik ben wie ik ben. Geliefd kind van God. Op doorreis, bestemd tot het eeuwige leven.
Ben jij ook tot je bestemming gekomen? Weet jij ook van Wie je het eigendom bent?

Who am I?
And You told me who I am...
Because of who You are!
I am Yours !!

Liefs van Henny

Geen opmerkingen:

Een reactie posten